RSS

 ร่วมทำกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ" ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

          วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร รหัส 4A-428 วิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62 “ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ" ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน เพื่อเตรียมพร้อมสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
9_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร