RSS

   พิธีเปิด”โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ” ณ สำนักสงฆ์เขาตะเภาทอง  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

           วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอพะโต๊ะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ” ณ สำนักสงฆ์เขาตะเภาทอง หมู่1 ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมี นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เกษตรอำเภอพะโต๊ะ เจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จิตอาสา หมอดินอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ในตำบลพะโต๊ะ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  ลดการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ สร้างกำแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษ์และคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ทำให้ประชาชนได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ต่อไป

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร