RSS

           ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด​ (Coo)

            วันที่​ 11​ มิถุนายน​ 2563​  เวลา​ 14.00​ น.​นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ​ ร่วมประชุมคณะกรรมการ​ Coo โดยมีนายเกษม​ สมัยแก้ว​ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร​ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019  ด้านการเกษตร​ ประกอบด้วย 1.​ โครงการยกระดับ​แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตใหม่​ (New​ Normal) 2.​ ยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนเพื่อการฟื้นฟูเศรฐกิจชุมชน ณ​ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย​จังหวัดชุมพร​ อำเภอเมือง​ จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร