RSS

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

           วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00น. นายอัมพร พวงพวา รหัส 4A-428 วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 "เป็นเบ้า เป็น  แม่พิมพ์" ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการจังหวัดชุมพร และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมฯ ณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
9_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร