RSS

                สาธิตการผลิตปุ๋ยหมักตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ยางพารา) ปีงบประมาณ 2563

          วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายณัฐพร สิทธิวัฒน์ นักวิชาเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายเอกชัย พลรักเขตต์ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก (พด.1) ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ยางพารา) ปีงบประมาณ 2563 แก่ให้กลุ่มเกษตรกรจำนวน 30 ราย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิการผลิต ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร