RSS

สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ตำแหน่งแปลงของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตร ระยะที่ 2 ในพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

           วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางสาวณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ระดับจังหวัด สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ตำแหน่งแปลงของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตร ระยะที่ 2 ในพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร