RSS

        ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

         วันที่ 13 ต.ค.62 เวลา 06.30น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร                                         
        - เวลา 08.00น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมพร โดยมีนายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ ณ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร