RSS

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมเพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

         วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มฯ โดยมีนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการเกษตรกร สนับสนุนสนุนปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน  ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
9_resize
Detail Download
10_resize
Detail Download
11_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร