RSS

                      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดชุมพร

           วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดชุมพร โดยมี นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ เดินทางตรวจราชการในพื้นที่โครงการ คทช. แปลงยึดคืน No 83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับสถาบันเกษตรกร ให้แก่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ เกษตรกรผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ จำนวน 105 ราย ซึ่งเป็นพื้นที่จัดสรรในระยะแรก ของพื้นที่แปลงยึดคืน เนื้อที่ 6,281 ไร่ พร้อมร่วมพิธีปล่อยปลาลงแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการฯ และติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้งานพัฒนาที่ดิน “กลุ่มปลูกผักบ้านหนองปลา” หมู่ 7 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และร่วมพิธีเปิดงานเกษตรวิชาการ “เกษตร ตะโก” ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

0_resize
Detail Download
1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
9_resize
Detail Download
10_resize
Detail Download
11_resize
Detail Download
12_resize
Detail Download
13_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร