RSS

สนับสนุนปัจจัยการผลิตในโครงการจังหวัดพบประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

          วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในโครงการจังหวัดพบประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนายอัมพร พวงพวา ผู้อํานวยการ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร นางสาวจุไรรัตน์ สุขตะโก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้บริการสนับสนุนปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ (พด.1, 2, 3, 6 และ7) และน้ำหมักชีวภาพให้แก่เกษตรกรที่สนใจ จำนวน 150 ราย ณ โรงเรียนบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร