RSS

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

           วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณถนนปรมินทรมรรคา หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร                                                      
           - เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร
           - เวลา 13.30 น. ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" โดยการขุดลอกผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในชุมชนที่จะได้คลองสะอาด...ปราศจากวัชพืช น้ำมีคุณภาพดีขึ้นและมีปริมาณมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อีกด้วยโดยกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคูคลอง ในครั้งนี้สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ได้รับผิดชอบในการปุ๋ยหมักจากผักชวา เพื่อใช้ประโยชน์ ต่อไป โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน

1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
6_resize
Download
7_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร