RSS

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

           วันที่ 11 สิงหาคม 2562 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยนางสาวณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาววรรณภา ศศิสนธิ์ นักวิชาการเกษตร และนายอนันท์ จ่าเมือง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งสนับสนุนปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่ง พด. ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักสงฆ์ห้วยเหมือง หมู่13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีเรืออากาศตรี โสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอหลังสวน เป็นประธาน

1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
6_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร