RSS

        สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการหมอดินน้อย ปี 2562ณ โรงเรียนบ้านหนองปลา ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

           วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร มอบหมายให้นางสาวสุหัสชา เส้งสุ้น เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2  สนับสนุนปัจจัยการผลิตสารไล่แมลงศัตรูพืช (พด.7) ถังหมัก กากน้ำตาล พืชสมุนไพร เมล็ดพันธุ์ผักและเอกสารวิชาการการพัฒนาที่ดินแก่นักเรียน โครงการหมอดินน้อย ปี 2562 (โรงเรียนต่อยอด) โดยมีนายนพรัตน์ ธรรมนารักษ์ หมอดินอาสาประจำตำบลนาขา ร่วมสาธิตและส่งเสริมการผลิตน้ำหมักสารไล่แมลงศัตรูพืช (พด.7) แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถผลิตและใช้ในแปลงผักได้อย่างถูกต้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองปลา ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร