RSS

ร่วมพิธีเปิดโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องพุทธรักษา โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

          วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องพุทธรักษา โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชุมพร จำนวน 100 คน โดยวิทยากร จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดชุมพร และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 เป็นการบรรยายข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร