RSS

เจ้าหน้าที่สพด.ชุมพร ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการนาแปลงใหญ่ จัดนิทรรศการงานพัฒนาที่ดินสนับสนุนสารเร่งจุลินทรีย์พด.1-7 งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ จังหวัดชุมพร
 

          วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ โดยมีนางสาววรรณภา ศศิสนธิ์ นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวจุฑาทิพย์ ตันฑวิรุฬห์ นักวิชาการเกษตรและนายเอกชัย พลรักเขตต์ เจ้าหน้าที่สพด.ชุมพร ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการนาแปลงใหญ่ จัดนิทรรศการงานพัฒนาที่ดินสนับสนุนสารเร่งจุลินทรีย์พด.1-7 และน้ำหมักชีวภาพ ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร