RSS

ร่วมงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

           วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายวิระ ทองวิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 โดยมีนายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร กล่าวรายงานการดำเนินการ พร้อมนี้นายสมคิด บุญญาธิการ นางสาววรรณภา ศศิสนธิ์ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมงานจำนวน 100 ราย ณ แปลงเรียนรู้และสาธิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร