RSS

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

          วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร