RSS

ต้อนรับ รมช. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง "แผ่นดินของเรา" และเยี่ยมชมตลาดนัดธรรมชาติ จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เครือข่ายจากภูผาสู่มหานทีฯ  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

          วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง "แผ่นดินของเรา" และเยี่ยมชมตลาดนัดธรรมชาติ จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เครือข่ายจากภูผาสู่มหานที เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ชุมพร เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน ณ ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร