RSS

                 มอบปัจจัยการผลิต ให่แก่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินปี 2562 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

          วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร มอบหมายให้ นายณัฐพร สิทธิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิต เช่น ถังหมัก กากน้ำตาล ป้ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ให่แก่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินปี 2562 (ศูนย์ใหม่) จำนวน 2 ศูนย์ และศูนย์ต่อยอดฯจำนวน 1 ศูนย์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร