RSS

                  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการคทช. บ้านควนหมี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.45น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการคทช. บ้านควนหมี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร