RSS

ร่วมเป็นวิทยากร ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

              วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร มอบหมายให้นายณัฐพร สิทธิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการการผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ และนักเรียนผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร