RSS

                ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2562

         วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2562 พื้นที่ อ.ปะทิว และ อ.เมือง จ.ชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร