RSS

ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการระบบท่อส่งน้ำ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

          วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่ 2 และหมอดินอาสา ลงพื้นที่ติดตามความ ผลการดำเนินงาน งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการระบบท่อส่งน้ำความยาว 6,000 เมตร บ้านหลุมเตา หมู่ที่ 11,13 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสชพ. 0359 เพื่อรับทราบปัญหา.....และหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการระบบท่อส่งน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน ในการทำการเกษตร ต่อไป

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
9_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร