RSS

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สอบถามเก็บข้อมูลดินที่จะทำการทดสอบ ปลูกถั่วหรั่งในพื้นที่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

          วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.05 น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยนายสุรินทร์ ไวยเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมและ สอบถามเก็บข้อมูลดินที่จะทำการทดสอบ ปลูกถั่วหรั่งในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงและจะได้นำไปปรับปรุง ในการดำเนินงาน ต่อไป

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร