RSS

ลงพื้นที่กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อให้การสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการ ปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน ในการดำเนินงานทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรจังหวัดชุมพร

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่ 1 ลงพื้นที่กลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อให้การสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการ ปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน ในการดำเนินงานทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรจังหวัดชุมพรในพื้นที่ ต่อไป

1
Detail Download
2
Detail Download
3
Detail Download
4
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร