RSS

     ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดชุมพร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

         วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดชุมพร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” โดยสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร บริการประชาชนให้การสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งให้คำแนะนำ การพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 150 ราย ณ โรงเรียนบ้านทับช้าง ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร