RSS

จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปี 2561 ณ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

           วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร โดย นาย ชัยชนะ บัวชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปี 2561 โดยมี นายชยันต์รัฐ รุ่งโรจน์วรารักษ์ ปลัดอำเภอท่าแซะ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ณ.แปลงนาบ้านหลังเขา หมู่ที่6 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
9_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร