RSS

มอบปัจจัยการผลิต(ถังหมัก,กากน้ำตาล,ผลไม้) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

           วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร โดย น.ส.ณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายศุภกร ชูฤกษ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ มอบปัจจัยการผลิต(ถังหมัก,กากน้ำตาล,ผลไม้) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปี 2561 จำนวน 32 ราย เพื่อใช้ผลิตน้ำหมักชีวภาพในการลดต้นทุนการผลิต ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร