RSS

สนับสนุนสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์) และร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้งานพัฒนาที่ดิน การเก็บตัวอย่างดินตรวจวิเคราะห์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

           วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร โดย น.ส.ณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายศุภกร ชูฤกษ์ สนับสนุนสารปรับปรุงดิน (โดโลไมท์) กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด แก่หมอดินอาสาและเกษตรกรเป้าหมาย ในพื้นที่ตำบลปากทรง เพื่อใช้ในแปลงสาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ และร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้งานพัฒนาที่ดิน การเก็บตัวอย่างดินตรวจวิเคราะห์  โครงการอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบประชารัฐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร