RSS

ลงพื้นที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2561 ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

          วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ประกอบด้วย นายณัฐพร สิทธิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ , นายสมคิด บุญญาธิการ นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายทรงวุฒิ แสงสุริยะ ช่างผู้คุมงาน ลงพื้นที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2561 ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร