RSS

"โครงการหมอดินน้อยของกรมพัฒนาที่ดินประจำปีงบประมาณ 2561" ณ  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จัดอบรมนักเรียน "โครงการหมอดินน้อยของกรมพัฒนาที่ดินประจำปีงบประมาณ 2561" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีการมอบอุปกรณ์การเกษตรและเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อให้นักเรียนได้นำไปปลูกเป็นอาหารกลางวันต่อไป ในการอบรมครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องดิน ปัญหาดิน การปรับปรุงดิน และการใช้ผลิตภัณฑ์พด.ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนและรู้จักนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร