วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00น. กรมพัฒนาที่ดิน นำโดยนางสาวสุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมต้อนรับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ โดยมีนายอำเภอกะเปอร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมรับฟังสรุปรายงานสถานการณ์น้ำ/การบริหารจัดการน้ำ โดยกรมชลประทาน โอกาสนี้รมว.เกษตรฯ ได้กล่าวปราศรัย และมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่พันธุ์ปลา (สนับสนุนโดยกรมประมง) มอบป้ายงบเงินอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มละ 100,000 บาท จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) "กลุ่มสัมมาชีพแปรรูป อาหารทะเลบ้านภูเขาทอง" 2) "กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านท่ากลาง" 3) "กลุ่มประมงพื้นบ้านแปรรูปสัตว์น้ำ (บ้านหินกอง)" มอบหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 20 ราย มอบอาหารสัตว์พระราชทานพร้อมถุงยังชีพ (สนับสนุนโดยกรมปศุสัตว์) มอบเมล็ดพันธุ์ผัก 500 ซอง (สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการเกษตร) มอบต้นหม่อน 500 ต้น (สนับสนุนโดยกรมหม่อนไหม) และพบปะประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง