วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยนางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการของนายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เข้าร่วม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงฯ วิเคราะห์สภาพการผลิต การตลาดและปัญหาของสินค้าเกษตร รายงานการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาความเดือดร้อน และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดและเหตุการณ์/หรือสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง

            

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง