วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยนางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง นำคณะนายยศ สุคนธมาน ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรและติดตามพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2564 ของสถานีพัฒนาที่ดินระนอง จำนวน 2 แห่ง เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อปฏิบัติงานของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ บ้านบางแก่นจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลละอุ่นใต้ และบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง    
          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง