วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธาน เพื่อพิจารณาการจำแนกประเภทที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์สัตวป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียด จำนวน 7 ป่า 73 แปลง เนื้อที่ประมาณ 25,015 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น อำเภอเมืองระนอง และอำเภอกะเปอร์ พร้อมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อดำเนินการสำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด พิจารณาต่อไป

              

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง