โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวยุพาพร นาควิสัย ผอ.สพด.พังงา มอบหมายให้นางเกยูร คำคง อาคาสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปี 2564 ภายในงานมีบริการน้ำหมักชีวภาพ สารเร่งจุลินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ปอเทือง และวิเคราะห์ดิน ณ แปลงนา ม.3 บ้านอ่าวกะพ้อ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 2556

      

     

     1

      

<<กลับหน้าหลัก>>