วันดินโลก ปี 2563

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินพังงา โดยนางสาวยุพาพร นาควิสัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ จัดงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แนวคิด "รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" : Keep Soil alive,Protect soil biodiversity โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานฯ ณ สถานีพัฒนาที่ดินพังงา หมู่ที่ 7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และมีหัวหน้าส่วนราชการ หมอดินอาสา เกษตรกร นักเรียน จำนวน 720 คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ "วันดินโลก" นิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพังงา ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองพังงา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรพัฒนาถังความรู้หมอดินอาสา จำนวน 230 ราย โดยมีฐานเรียนรู้ เช่น ฐานการเรียนรู้หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ ,ฐานเรียนรู้ชั้นดินและการกำเนิดดิน , ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมัก พด.1 ,ฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ , ฐานเรียนรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ,พด.6, พด.7 และฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน

 

     

           

           

           

           

           

      

<<กลับหน้าหลัก>>