โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

..........................................................................

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางเกยูร คำคง อาคาสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพังงา ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนทุ่งรักชัยพัฒน์ หมู่ที่6 บ้านทุ่งรัก ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา