โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

..........................................................................

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินพังงา นำโดยนายสนธยา จันทวงษ์ พนักงานธุรการ ส4 พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์ จันทวงษ์ นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการสารเร่งพด.1,พด.2,พด.3,พด.6,พด.7 และเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่มาขอรับบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านน้ำจืด หมู่ที่ 3 บ้านน้ำจืด ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา