Thai Chinese (Simplified) English
RSS

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

            วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 15.00น. นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายภิญโญ สุวรรณชะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง บ้านชายป่า หมู่ 3 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเกษตรกร และหมอดินอาสาในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

1_resize
1_resize
Detail Download
2_resize
2_resize
Detail Download
3_resize
3_resize
Detail Download
4_resize
4_resize
Detail Download
5_resize
5_resize
Detail Download
6_resize
6_resize
Detail Download
7_resize
7_resize
Detail Download
8_resize
8_resize
Detail Download
9_resize
9_resize
Detail Download
10_resize
10_resize
Detail Download
11_resize
11_resize
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th