สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี

พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 10 มิถุนายน 2565
เขียนโดย Super User

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวปิยวรรณ พุ่มพวง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชัยยศ สุภาเสและนางสาวอมราภรณ์ แก้วคง ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรปลูกยางพารา ที่ประสบปัญหาต้นยางพาราเป็นโรครากขาว ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อราชั้นสูงจำพวกเห็ด สร้างความเสียหาย โดยเข้าไปทำลายระบบรากทำให้ต้นยางที่เป็นโรคจะยืนต้นตาย และสวนปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคกาโนเดอร์มา เป็นดอกเห็ดคล้ายเห็ดหลินจือ การพบดอกเห็ดบนต้นปาล์มนั้นแสดงว่าเส้นใยของเชื้อราได้เข้าไปทำลายเซลล์ในลำต้นปาล์มน้ำมันได้เป็นจำนวนมากแล้ว มักจะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันยืนต้นตายได้ภายใน 2-3 ปี ทั้งนี้มีการให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ทดลองใช้สารเร่ง พด.14 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของกรมพัฒนาที่ดิน  และได้อธิบายถึงคุณสมบัติ วิธีการใช้เพื่อการรักษาโรคดังกล่าว ณ แปลงเกษตรกรตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 09 พฤษภาคม 2565
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

"พด.สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS  อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี" 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี นายทวีศักดิ์ หนูรักษ์ และนายเจษฎา โพธิ์เพชร มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS พร้อมให้คำแนะนำการผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีและช่วยลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่ นายสมเจษฐ สมวงษ์ บ้านเขาป้อม หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี