มหัศจรรย์ สารเร่ง พด.

พิมพ์
หมวด: มหัศจรรย์ สารเร่ง พด. เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 15 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User

 "สารเร่ง พด." คือ จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ที่พัฒนาขึ้นโดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็นจุลินทรีย์

แบบแห้งบรรจุซอง ซึ่งจะตั้งชื่อว่า พด. 1  พด. 2  และพด. 3 เรื่อยๆไป ซึ่งแต่ละ พด. ก็จะ

ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพต่างกัน เช่น

                                            พด. 1  สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก

                                                       

 

                                       พด. 2  สำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ

                                                     

 

                             พด. 3  สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช

                                                   

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ฮิต: 6748