- ǻЪѹ˹§ҹ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ СἹèѴͨѴҧʴءɵþ ӹǹ 1 ¡ (19/11/2562)
-СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ Сҧ TOR ҧ͡ûСǴҤҫ
ʴءɵþ(ٵþҪҹ)ԸջСǴҤ硷͹ԡ(e-bidding) 20/11/2562

- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ Сԭǹʴءɵþ(ٵþҪҹ) 26/11/2562
- СȡѲҷԹʶҹվѲҷԹոҪ ͧ СҤҡҧʴءɵþ (ٵþҪҹ) 26/11/2562
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ Сȼ骹Ыʴءɵþ (ٵþҪҹ) 11/12/2562
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ Сҧ TOR ҧ͡ûСǴҤ ҧҧҧк͹ѡԹй 鹷-͹ ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037398793) 23 չҤ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ Сҧ TOR ҧ͡ûСǴҤ СǴҤҨҧҧк͹ѡԹй (Ѻٻŧѡɳз ) ẺŧŢ .11.(.) 5/2563 ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037401535) 23 չҤ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ Сҧ TOR ҧ͡ûСǴҤһСǴҤҨҧҧѴк͹ѡԹй (Ѻٻŧѡɳз 3) ẺŧŢ .11 .(.) 15/2563 ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037402177) 23 չҤ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ Сҧ TOR ҧ͡ûСǴҤһСǴҤҨҧҧѺا鹷Թͻ١ ŧŢ .11 .(.) 18/2563 ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037403781) 23 չҤ 2563 (¡ԡҧ TOR)
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ Сҧ TOR ҧ͡ûСǴҤ СǴҤҨҧҧѺا鹷͡ҧࢵͿ鹿кǴ ŧŢ .11 . ()21/2563 ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037405280)
23 չҤ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ СἹèѴͨѴҧҧк͹ѡԹй㹾鹷ҧ͡ɵẺҹ (Ѻٻŧѡɳз 3)çþѲҾ鹷ӷҺʧ ӹǹ 1 ¡ 25 չҤ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ Сҧ TOR ҧ͡ûСǴҤһСǴҤҨҧҧѺا鹷Թͻ١ ŧŢ .11 .(.) 18/2563 ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037484452) 25 չҤ 2563
-СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧСԭǹСǴҤҨҧҧҧк͹ѡԹй 鹷-͹ ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037398793) 27 չҤ 2563
-СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ СԭǹСǴҤҨҧҧк͹ѡԹй (Ѻٻŧѡɳз ) ẺŧŢ ..(.) / ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037401535) 27 չҤ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ СԭǹСǴҤҨҧҧѴк͹ѡԹй (Ѻٻŧѡɳз ) ẺŧŢ . .(.) / ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037402177) 27 չҤ 2563
-СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ СԭǹСǴҤҨҧҧѺا鹷͡ҧࢵͿ鹿кǴ ŧŢ .11 . (.) 21/2563 ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037405280) 27 չҤ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧСҤҡҧСǴҤҨҧҧҧк͹ѡԹй 鹷-͹ ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037398793) 27 չҤ 2563
-СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ СҤҡҧСǴҤҨҧҧк͹ѡԹй (Ѻٻŧѡɳз ) ẺŧŢ ..(.) / ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037401535) 27 չҤ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ СҤҡҧСǴҤҨҧҧѴк͹ѡԹй (Ѻٻŧѡɳз ) ẺŧŢ . .(.) / ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037402177) 27 չҤ 2563
-СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ СҤҡҧСǴҤҨҧҧѺا鹷͡ҧࢵͿ鹿кǴ ŧŢ .11 . (.) 21/2563 ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037405280) 27 չҤ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ СԭǹСǴҤҨҧҧѺا鹷Թͻ١ ŧŢ .11 .(.)18/2563 ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037484452) 31 չҤ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ СҤҡҧ СǴҤҨҧҧѺا鹷Թͻ١ ŧŢ .11 .(.)18/2563 ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037484452) 31 չҤ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ Сҧ TOR ҧ͡ûСǴҤҨҧҧк͹ѡԹй㹾鹷ҧ͡ɵẺҹ (Ѻٻŧѡɳз 3) çþѲӷҺʧ ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037599834) 31 չҤ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ СԭǹСǴҤҨҧҧҧк͹ѡԹй㹾鹷ҧ͡ɵẺҹ (Ѻٻŧѡɳз 3) çþѲӷҺʧ ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037599834) 7 ¹ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ СҤҡҧ СǴҤҨҧҧҧк͹ѡԹй㹾鹷ҧ͡ɵẺҹ (Ѻٻŧѡɳз 3) çþѲӷҺʧ ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037599834) 7 ¹ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ Сȼ骹СʹҤһСǴҤҨҧҧк͹ѡԹй 鹷-͹ ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037398793) 13 ¹ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ Сȼż骹СʹҤһСǴҤҨҧҧҧк͹ѡԹй㹾鹷ҧ͡ɵẺҹ (Ѻٻŧѡɳз 3) çþѲӷҺʧ ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63037599834) 16 ¹ 2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ Сҧ TOR ҧ͡ûСǴҤҫͻСǴҤҫʴءɵ (ѡٵþҪҹ) çþѲҾ鹷ӻҡѧѹͧҨҡҪ ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63047345119)
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ СԭǹСǴҤҫʴءɵ (ѡٵþҪҹ) çþѲҾ鹷ӻҡѧѹͧҨҡҪ ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63047345119) 23 /4/2563
- СȡѲҷԹ ʶҹվѲҷԹոҪ ͧ СҤҡҧСǴҤҫʴءɵ (ѡٵþҪҹ) çþѲҾ鹷ӻҡѧѹͧҨҡҪ ԸջСǴҤ硷͹ԡ (e-bidding) (Ţç : 63047345119) 23/4/2563