หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 10 มิถุนายน 2565 เขียนโดย Super User

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวปิยวรรณ พุ่มพวง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชัยยศ สุภาเสและนางสาวอมราภรณ์ แก้วคง ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4 สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรปลูกยางพารา ที่ประสบปัญหาต้นยางพาราเป็นโรครากขาว ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อราชั้นสูงจำพวกเห็ด สร้างความเสียหาย โดยเข้าไปทำลายระบบรากทำให้ต้นยางที่เป็นโรคจะยืนต้นตาย และสวนปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคกาโนเดอร์มา เป็นดอกเห็ดคล้ายเห็ดหลินจือ การพบดอกเห็ดบนต้นปาล์มนั้นแสดงว่าเส้นใยของเชื้อราได้เข้าไปทำลายเซลล์ในลำต้นปาล์มน้ำมันได้เป็นจำนวนมากแล้ว มักจะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันยืนต้นตายได้ภายใน 2-3 ปี ทั้งนี้มีการให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ทดลองใช้สารเร่ง พด.14 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของกรมพัฒนาที่ดิน  และได้อธิบายถึงคุณสมบัติ วิธีการใช้เพื่อการรักษาโรคดังกล่าว ณ แปลงเกษตรกรตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ฮิต: 290