สพด.นครศรีธรรมราช แจกจ่ายฟ้าทะลายโจร 17,000 กล้า เพื่อผลิตเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด 19
--------------------------------สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช แจกจ่ายฟ้าทะลายโจร 17,000 กล้า เพื่อผลิตเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด 19 โดยจะแจกจ่ายให้กับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์และนำส่วนต่างๆ ของต้นฟ้าทะลายโจรมาผลิตเป็นยาสมุนไพร ผู้สนใจสามารถรับกล้าฟ้าทะลายโจรได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช เลขที่ 176 ม.3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์. 075-378609,E-mail nrt01@ldd.go.th