ปฎิทินกิจกรรมของหน่วยงานสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

 

กิจกรรมการดำเนินงานจัดอบรมหมอดินอาสา ปี 2566
หน่วยฯ 7 อบรมหมอดิน วันที่ 14 มิ.ย.66 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาคุณภาพไม้ผลร่อนพิบูลย์ 501 /9 ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
หน่วย 5.1 อบรมหมอดินรุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 มิ.ย. ณ ศูนย์ฝึกฯ 78/2 ม.3 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 20 มิ.ย. ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย 78/2 ม.3 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปี 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช