ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 10,000 เมตร บ้านพรุเตียว หมู่ที่ 5 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 
 
นายประสิทธิ์  แสงภักดี

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่