Thai Chinese (Simplified) English
RSS

                                                     อธิบดี พด.ตรวจราชการพื้นที่ จ.ชุมพร

        วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตาม อธพ.พด. ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร หมอดินอาสา ในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ อธพ.พด ตรวจเยี่ยมการจัดการสวนสละแบบผสมผสาน (IPM) สวนนิลเขียว ของนายบำรุง นิลเขียว หมู่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งมีแนวทางการจัดการสวน คือมีการจัดการดินตามฐานข้อมูลชุดดินอ่าวลึก ที่ได้จากกรมพัฒนาที่ดิน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเพาะปลูกต้นสละ โดยมีการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ (มูลวัวนมอัตรา 10 กระสอบต่อต้นต่อปี) มีการปรับสภาพดินก่อนการปลูกต้นสละด้วยปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุปูนและมีการใช้ปูนขาวโรยโคนต้นสละทุกปีเพื่อยกระดับ pH และลดการระบาดของเชื้อรา มีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินโดยนำกิ่งสละที่มีการตัดแต่งกิ่ง มาย่อยด้วยเครื่องย่อยกิ่งไม้ และใช้คลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในดิน ในลักษณะ Zero Waste ไม่มีการเผาขยะกิ่งไม้ในพื้นที่ มีการรักษาคุณภาพผลลิตโดยมีเทคนิคการตัดแต่งลูก ไม่ให้ดกจนเกิน เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต ร่วมกับการเก็บเกี่ยวในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม 8 เดือน โอกาสนี้ อธพ.พด. และคณะฯ ได้เยี่ยมชมสวนกาแฟ พันธุ์โรบัสต้า ของนายบำรุง นิลเขียว อีกด้วย

1_2
1_2
Detail Download
2_2
2_2
Detail Download
3_2
3_2
Detail Download
4_2
4_2
Detail Download
5_2
5_2
Detail Download
6_2
6_2
Detail Download
7_2
7_2
Detail Download
8_2
8_2
Detail Download
9_2
9_2
Detail Download
10_2
10_2
Detail Download
11_2
11_2
Detail Download
12_2
12_2
Detail Download
13_2
13_2
Detail Download
14_2
14_2
Detail Download
15_2
15_2
Detail Download
16_2
16_2
Detail Download
17_2
17_2
Detail Download
18_2
18_2
Detail Download
19_2
19_2
Detail Download
20_2
20_2
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th