Thai Chinese (Simplified) English
RSS

                   พด.ร่วมติดตาม "รมว.เกษตรฯ พร้อมคณะ ตรวจราชการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดพังงา

          วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00น. กรมพัฒนาที่ดิน นำโดยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นางสาวยุพาพร นาควิสัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา ร่วมติดตาม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการศูนย์ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดพังงาราช โดยมีนายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง กล่าวต้อนรับ ประธานกรรมการบริหารศูนย์ AIC กล่าวรายงาน ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา
(นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์) กล่าวการขับเคลื่อนโครงการเกษตรแปลงใหญ่พืชผัก เพื่อพัฒนา ปรับปรุง รวบรวมผลผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และความต้องการของตลาด เปิดป้ายโครงการอาคารบังคับน้ำ วิทยาลัยเกษตรกรรมพังงา โอกาสนี้ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ได้มอบนโยบายกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลานิล) จำนวน 5,000 ตัว และปลูกต้นทองนพเก้า (ต้นชะแมบทอง) ณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

1_2
1_2
Detail Download
2_2
2_2
Detail Download
3_2
3_2
Detail Download
4_2
4_2
Detail Download
5_2
5_2
Detail Download
6_2
6_2
Detail Download
7_2
7_2
Detail Download
8_2
8_2
Detail Download
9_2
9_2
Detail Download
10_2
10_2
Detail Download
11_2
11_2
Detail Download
12_2
12_2
Detail Download
13_2
13_2
Detail Download
14_2
14_2
Detail Download
15_2
15_2
Detail Download
16_2
16_2
Detail Download
17_2
17_2
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th