Thai Chinese (Simplified) English
RSS

                         ผอ.สพข.11 เปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดภูเก็ต

         วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตรที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้ และนายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสามืออาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตรโดยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง และเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสาในรูปแบบดิจิทัล เพื่อพัฒนาเป็น Big data รองรับองค์กร ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต หมู่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีหมอดินอาสาเข้าร่วมอบรมจำนวน 38 ราย

1_2
1_2
Detail Download
2_2
2_2
Detail Download
3_2
3_2
Detail Download
4_2
4_2
Detail Download
5_2
5_2
Detail Download
6_2
6_2
Detail Download
7_2
7_2
Detail Download
8_2
8_2
Detail Download
9_2
9_2
Detail Download
10_2
10_2
Detail Download
11_2
11_2
Detail Download
12_2
12_2
Detail Download
13_2
13_2
Detail Download
14_2
14_2
Detail Download
15_2
15_2
Detail Download
16_2
16_2
Detail Download
17_2
17_2
Detail Download
18_2
18_2
Detail Download
 
 


 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Land Development Regional Office 11 ,Suratthani
เลขที่ 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 E-mail : r11_1@ldd.go.th